Werkplaats voor meditiatie

Inleiding

Het opvoeden van onze emotionele leven. De teugels zelf leren in handen te nemen. Om heer en meester te leren worden over de krachten van het gevoelsleven; dat zijn bijvoorbeeld heftige emoties, antipathie en sympathie, driften en begeerten. Hoe werkt dit op jou en je omgeving? Kun je hier iets aan doen en daar verandering in aanbrengen?

Veel meditatietechnieken die tegenwoordig in omloop zijn hebben hun oorsprong in Oosterse tradities. Er bestaan echter ook westerse technieken en vormen, bijvoorbeeld het zesvoudige pad van Rudolf Steiner.

Graag zou ik met jullie een aantal avonden hierover willen spreken en oefenen. In de gezamenlijkheid van eigen ervaringen, want met elkaar leren we dat deze weg alleen gegaan moet worden. Toch is het ook een groot, levend geheel: wat de enkeling doet, beïnvloed de hele mensheid.

De avonden bestaan uit gesprek en oefening. Na de pauze komen de kunstzinnige activiteiten aan bod.

Data

Nader te bepalen

Tijden

20.00 uur tot 22.00 uur

Lokatie

Dorpsstraat 200, Zoetermeer

Kosten

75 euro, inclusief materiaal koffie en thee

Inschrijven

Door overmaking van het totaalbedrag op bankrekening NL97TRIO 0254851630 t.n.v. B. Beck (Zoetermeer)

Je schrijft in voor drie avonden. Als er genoeg belangstelling is volgen er in overleg weer drie avonden.

Meld je nu aan

Cursussen van Brigitte